Leer Containerstapler-CVS Ferrari-ECH
CVS Ferrari
ECH
 • Com. Nr.: D4043
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15600 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2016
Leer Containerstapler-Hyster-H18.00XM-12EC
Hyster
H18.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3299
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8650 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2002
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF70-40E5
Kalmar
DCF70-40E5
 • Com. Nr.: D3519
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15100 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2010
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE70-35E4
Kalmar
DCE70-35E4
 • Com. Nr.: D3741
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2013
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE70-35E4
Kalmar
DCE70-35E4
 • Com. Nr.: D4037
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Kalmar-DCG70-35E4
Kalmar
DCG70-35E4
 • Com. Nr.: D4097
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2019
Leer Containerstapler-CVS Ferrari-ECO8.6
CVS Ferrari
ECO8.6
 • Com. Nr.: D4042
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15600 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-Linde-C80/6
Linde
C80/6
 • Com. Nr.: D3525
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16360 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 2001
Leer Containerstapler-SMV-SL4ECA
SMV
SL4ECA
 • Com. Nr.: D3282
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 12000 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 2001
Leer Containerstapler-Hyster-H16XM-12EC
Hyster
H16XM-12EC
 • Com. Nr.: D3746
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 8500 kg
 • Baujahr: 2003
Leer Containerstapler-Hyster-H16XM-12EC
Hyster
H16XM-12EC
 • Com. Nr.: D3745
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 8500 kg
 • Baujahr: 2003
Leer Containerstapler-Hyster-H18.00XM-12EC
Hyster
H18.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3348
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2005
Leer Containerstapler-Hyster-H22.00XM-12EC
Hyster
H22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: DK165
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2007
Leer Containerstapler-Hyster-22.00XM-12EC
Hyster
22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3351
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2007
Leer Containerstapler-Hyster-22.00XM-12EC
Hyster
22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3353
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Hyster-22.00XM-12EC
Hyster
22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3352
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Hyster-22.00XM-12EC
Hyster
22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3354
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2009
Leer Containerstapler-Hyster-H22.00XM-12EC
Hyster
H22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: DK164
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2009
Leer Containerstapler-Hyster-H22.00XM-12EC
Hyster
H22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3393
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2009
Leer Containerstapler-Hyster-H16XMS12
Hyster
H16XMS12
 • Com. Nr.: D3728
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8640 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: D3431
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Hyster-H22.00XM-12EC
Hyster
H22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3637
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: D3790
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2012
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: D3791
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2012
Leer Containerstapler-Hyster-H22.00XM-12EC
Hyster
H22.00XM-12EC
 • Com. Nr.: D3514
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2013
Leer Containerstapler-Hyster-H16XMS-12
Hyster
H16XMS-12
 • Com. Nr.: D3856
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8640 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2013
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: DK184
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: D3789
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H16XMS12
Hyster
H16XMS12
 • Com. Nr.: D3727
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8640 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: DK145
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: DK149
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H22XM-12EC
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: D4059
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Hyster-H23XM-12EC
Hyster
H23XM-12EC
 • Com. Nr.: DK182
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-Hyster-H23XM-12EC
Hyster
H23XM-12EC
 • Com. Nr.: DK183
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE90-45E7
Kalmar
DCE90-45E7
 • Com. Nr.: D3219
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18700 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2006
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF90-45E6
Kalmar
DCF90-45E6
 • Com. Nr.: D3703
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16500 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-SMV-SMV 5/6 ECB90
SMV
SMV 5/6 ECB90
 • Com. Nr.: DK089
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16405 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2007
Leer Containerstapler-Svetruck-ECS6H
Svetruck
ECS6H
 • Com. Nr.: D3939
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15500 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2009
Leer Containerstapler-Svetruck-ECS-7H-DS
Svetruck
ECS-7H-DS
 • Com. Nr.: D3462
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16400 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Svetruck-ECS-7H-DS
Svetruck
ECS-7H-DS
 • Com. Nr.: D3461
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16400 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE100-45E6
Kalmar
DCE100-45E6
 • Com. Nr.: D3468
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2006
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE160-12
Kalmar
DCE160-12
 • Com. Nr.: D4035
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 9000 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE100-45E7
Kalmar
DCE100-45E7
 • Com. Nr.: D3460
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18700 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3506
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18700 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DCE100-45E7
Kalmar
DCE100-45E7
 • Com. Nr.: D3455
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3456
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3491
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2010
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E5
Kalmar
DCF100-45E5
 • Com. Nr.: DK177
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15200 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3495
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3572
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D3726
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2013
Leer Containerstapler-Kalmar-DCF100-45E7
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: DK185
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2014
Leer Containerstapler-Kalmar-DCG100-45ED8
Kalmar
DCG100-45ED8
 • Com. Nr.: D4034
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 21300 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-Kalmar-DCG100-45ED7
Kalmar
DCG100-45ED7
 • Com. Nr.: D4003
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2018
Leer Containerstapler-Kalmar-DCG100-45ED7
Kalmar
DCG100-45ED7
 • Com. Nr.: D4079
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2019
Leer Containerstapler-Kalmar-DCG100-45ED7
Kalmar
DCG100-45ED7
 • Com. Nr.: D3990
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2020
Leer Containerstapler-SMV-SMV 4/5 ECB100DS
SMV
SMV 4/5 ECB100DS
 • Com. Nr.: DK125
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-SMV-SL 5/6 ECB 100DS
SMV
SL 5/6 ECB 100DS
 • Com. Nr.: DK113
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16470 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2010
Leer Containerstapler-SMV-SMV 5/6 ECB100DS
SMV
SMV 5/6 ECB100DS
 • Com. Nr.: D3550
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16470 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2011
Leer Containerstapler-SMV-SMV 6/7 ECC90
SMV
SMV 6/7 ECC90
 • Com. Nr.: D3937
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18920 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-SMV-SMV 6/7 ECC90
SMV
SMV 6/7 ECC90
 • Com. Nr.: D3938
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18920 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2015
Leer Containerstapler-Svetruck-ECS6H
Svetruck
ECS6H
 • Com. Nr.: D3914
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 15500 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2010
Leer Containerstapler-Svetruck-16CS4H
Svetruck
16CS4H
 • Com. Nr.: D3815a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 11500 kg
 • Baujahr: 2003
Leer Containerstapler-Svetruck-16CS4H
Svetruck
16CS4H
 • Com. Nr.: D3912
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 11500 kg
 • Baujahr: 2008
Leer Containerstapler-Kalmar-DC12-1200
Kalmar
DC12-1200
 • Com. Nr.: D3736
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6500 mm
 • Tragkraft: 12000 kg
 • Baujahr: 1987
Leer Containerstapler-CVS Ferrari-ECO8.6
CVS Ferrari
ECO8.6
 • Com. Nr.: D3868
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 14480 mm
 • Tragkraft: 15000 kg
 • Baujahr: 2002
Leer Containerstapler-CVS Ferrari-F16W
CVS Ferrari
F16W
 • Com. Nr.: D3565a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 9000 mm
 • Tragkraft: 16000 kg
 • Baujahr: 2007
Leer Containerstapler-Svetruck-1612038
Svetruck
1612038
 • Com. Nr.: D3651a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8500 mm
 • Tragkraft: 16000 kg
 • Baujahr: 2004
Leer Containerstapler-Hyster-H18.00XM-12
Hyster
H18.00XM-12
 • Com. Nr.: D4061a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6700 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 1998
Leer Containerstapler-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML008a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2019
Leer Containerstapler-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML012
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2020
Leer Containerstapler-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML010b
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2020
Leer Containerstapler-Meclift-ML1812R
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML011a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2022
Leer Containerstapler-SMV-SL20-1200B
SMV
SL20-1200B
 • Com. Nr.: D3345
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6500 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 2009
Leer Containerstapler-Svetruck-20120-42
Svetruck
20120-42
 • Com. Nr.: D3668a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6500 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 2007

Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr

Kalmar
DCE70-35E4
 • Com. Nr.: D4090
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 10000 mm
 • Tragkraft: 7000 kg
 • Baujahr: 2014
 • Stunden: 10700
Details
SMV
SMV4 ECC80
 • Com. Nr.: D4091
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 11920 mm
 • Tragkraft: 8000 kg
 • Baujahr: 2018
 • Stunden: 11000
Details
Hyster
H22XM-12EC
 • Com. Nr.: DK219
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 16450 mm
 • Tragkraft: 9000 kg
 • Baujahr: 2012
 • Stunden: 12500
Details
Kalmar
DCF100-45E7
 • Com. Nr.: D4076
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18700 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2012
 • Stunden: 16600
Details
Kalmar
DCG100-45ED7
 • Com. Nr.: D4109
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2017
 • Stunden: 8130
Details
Kalmar
DCG100-45ES7
 • Com. Nr.: D4041
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 18800 mm
 • Tragkraft: 10000 kg
 • Baujahr: 2018
 • Stunden: 12943
Details
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML014a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2024
Details
Meclift
ML1812R
 • Com. Nr.: ML013d
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6000 mm
 • Tragkraft: 18000 kg
 • Baujahr: 2024
 • Stunden: 100
Details
SMV
20-1200C
 • Com. Nr.: D3919a
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 8800 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 2016
 • Stunden: 14449
Details
SMV
20-1200C
 • Com. Nr.: D4106
 • Bauart: Leer Containerstapler
 • Hubhöhe: 6500 mm
 • Tragkraft: 20000 kg
 • Baujahr: 2018
 • Stunden: 17000
Details
1 Seite 1 von 1 | 10 Datensätze